Operacja "Broken Hills 3"

7-9 września 2018

17:00

Geniusze

Operacja Broken Hills 3. Wojna która rozpoczęła się 7 października 2001 trwa nadal. Nikt nie wie kiedy się zakończy. Nikt nie wie czy się zakończy. Powołana do życia struktura ISAF stara się utrzymać ład i porządek w Afganistanie. Jednak teren jest ciężki, a wroga partyzantka bezustannie przeprowadza działania zaczepne.

okolice Sardar Khan Kili

prowincja Chost

godzina 13:42 czasu lokalnego

- Echo, tu Charlie, zgłoś się, odbiór.

- Charlie, tu Echo, zgłaszam się. Jak wygląda sytuacja obserwowanych?

- Echo, odeszli… 300m od wioski i zatrzymali się.

- Charlie, czy widzisz w ich zachowaniu coś podejrzanego?

- Echo, zaprzeczam. Wygląda na to że rozmawiają.

Talibowie organizują coraz więcej obozów szkoleniowych, przygotowujących do walk z żołnierzami NATO. Werbują ludzi z okolicznych wiosek, aby wstąpili w ich szeregi lub współpracowali z nimi. Cywile często się zgadzają, z pobudek religijnych lub są po prostu zastraszani. Nie poparcie talibów równe jest śmierci ich i całej rodziny.

- Fahad, dołącz do nas.

- Jasir, jesteś moim bratem, ale…

- Fahad, jakie ale?! Allah wzywa! Do walki z niewiernymi! Każdego z nas wzywa!

- Nie do takiej walki, to nie jest nasza wojna.

- Zbezcześcili nasz kraj! Nasze ziemie! Wtargnęli do naszych domów. Powinniśmy pomścić naszych braci, którzy zginęli z ich karabinów!

- Nie, to nie prowadzi do niczego. To błędne koło. To się nie skończy.

- Nie masz racji. To się skończy. Krwawo. Ale wygramy i odzyskamy ziemię. Proszę cię po raz ostatni. Dołącz do nas, inaczej będziesz przeciwko nam.

- Głupi jesteś, jeśli tak myślisz. Zawsze popełniałeś błędy i tym razem popełniasz.

- Dobrze więc. Jak chcesz. Ale wiedz, że jeśli będę musiał, to pociągnę za spust w twoim kierunku. Straciłem brata, ale zyskałem nową rodzinę.

- Idź zatem i oby następne spotkanie nie miało miejsca.

W Afganistanie codziennie są likwidowane laboratoria chemiczne w których produkuje się materiały do improwizowanych ładunków wybuchowych – IED. Zastraszona ludność uprawia nieleganie narkotyki, za które Talibowie mogą zakupić broń.

- Echo, tu Charlie, zgłoś się.

- Charlie, tu Echo, słyszę cie wyraźnie. Jak sytuacja?

- Echo, spotkanie dobiegło końca. Jeden wraca do wioski, drugi udaje się drogą w kierunku południowo – wschodnim. Brak podejrzanych zachowań.

- Charlie, przyjąłem. Obserwujcie wioskę dalej.

- Echo, tu Brawo 1! Zgłoś się!

- Brawo 1, tu Echo, zgłaszam się.

- Echo, MRAP najechał na ajdika. Mamy kontakty, jesteśmy pod ciężkim ostrzałem! Powtarzam jesteśmy pod ostrzałem!

- Brawo 1, podajcie współrzędne, zaraz dostaniecie wsparcie z powietrza.

 

Strony konfliktu


 

Wojna w Afganistanie

Zespół zapoczątkowanych 7 października 2001 roku militarnych i niemilitarnych operacji wojskowych prowadzonych przez Sojusz Północnoatlantycki i niektóre państwa nie będące członkami NATO na terytorium Afganistanu, w działaniach skierowanych początkowo przeciwko kierowanemu przez Talibów i uznawanemu jedynie przez Pakistan, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie rządowi Afganistanu oraz jego siłom zbrojnym.

(źródło Wikipedia)

Międzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa (ang. International Security Assistance Force, ISAF)

isaf

Struktura wojsk operacyjnych wystawiona głównie przez siły zbrojne państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zajmująca się utrzymaniem pokoju w Afganistanie. Utworzona na mocy Porozumienia z Bonn zawartego 5 grudnia 2001 i usankcjonowana prawnie na mocy rezolucji nr 1386 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 grudnia 2001. 11 sierpnia 2003 siły ISAF przeszły pod kierownictwo NATO, co zostało usankcjonowane kolejną rezolucją ONZ nr 1510 z 13 października 2003.

Kraje wchodządze w skład ISAF:
Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Węgry, Włochy, Jordania, Łotwa, Litwa, Holandia,
Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika KoreiPołudniowej , Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania oraz USA.

Wymogi dotyczące ISAF:

- pełne umundurowanie w tym kompletny mundur państwa pochodzenia (np: Polska = WZ 93, Kanada = Cadpat), czapka/hełm/kapleusz
- pełne oporządzenie w tym kamizelka, plecaki, broń długa, magazynki i.t.p.

Talibowie (paszto Taliban z arab.  talib – student, uczeń) - fundamentalistyczne ugrupowanie islamskie (sunnickie), powstałe we wrześniu1994 r. w Kandaharze w Afganistanie.

talibowie

Zalążkiem ruchu była grupa ok. 30 studentów medresy (szkoły koranicznej) w Kandaharze, skupiona wokół mułły Mohammada Omara.
Grupa ta w połowie lat 90. była jedną z wielu nieformalnych organizacji planujących zbrojne przejęcie władzy w kraju i wprowadzenie nowego ustroju, opartego na prawie koranicznym.
Stopniowo popularność talibów rosła; do ruchu przyłączały się kolejne osoby. Wynikło to zarówno z powszechnego rozczarowania postkomunistyczną rzeczywistością Afganistanu i zniechęceniem do rządu prezydenta Burhanuddina Rabbaniego, który nie potrafił rozwiązać problemów kraju, jak też z osobowości i zdolności organizacyjnych mułły Omara.
Uważa się, że do popularyzacji ruchu przyczyniły się też pakistańskie służby specjalne, które w sposób niejawny popierały talibów, pragnąc zyskać większy wpływ na sytuację w Afganistanie.
Talibowie charakteryzowali się noszeniem czarnych turbanów (dlatego tak też niekiedy ich określano) i białej odzieży.

Wymogi dotyczące Bojówki Al-Ka'ida i Cywili:

- Zakaz używania pełnego umundurowania oraz oporządzenia
- jako nakrycie głowy: pakol, turban, ew. arafatka, brak nakrycia
- luźna koszula oraz spodnie codziennego użytku
- cywilna kamizelka rybacka bądź garniturowa
- skórzana kurtka (nieobowiązkowe)
- w ostateczności dopuszczana jest bluza bądź spodnie (wyłącznie oddzielnie) w kamuflażu 3C lub Woodland

Dodatkowo oporządzenie bojówki
- kamizelki typu chestrigg, chicom

Więcej odnośnie strony afgańskiej dowiecie się na forum w temacie http://asgpodlasie.pl/viewtopic.php?f=82&t=589

Zasady i mechanika gry


 

Jako że największy nacisk kładziemy na wczucie się w role poniżej opisujemy zasady zachowania się podczas gry i samą jej mechanikę.

Przypominamy jednocześnie, że jest to gra asg i poniższe pojęcia są symulacją rzeczywistości a ich stosowanie jedynie urozmaica samą rozgrywkę. Wszystko musi mieścić się w granicach bezpieczeństa.

Jeniec / porwany
W grze dopuszczamy opcję porwań bądź aresztowań.
Porwań dokonują talibowie na potrzeby scenariusza w momencie otrzymania zadania, które tego będzie wymagało.
Aresztowania dokonują siły ISAF na potrzeby scenariusza w momencie otrzymania zadania, które tego będzie wymagało.
Z racji, że bazy sił ISAF jak i bójówki będą okryte tajemnicą położenia w terenie zalecane jest zakrycie oczu osobie, która będzie do nich wprowadzana. Może to być opaska na oczy jak i worek przy czym worek nie ma prawa w żaden sposób utrudniać oddychania osobie, dla której został nałożony.

Przesłuchania
Podczas gry dopuszczone są przesłuchania.
Podczas przesłuchania można zadać maksymalnie 3 pytania zamknięte, na które przesłuchiwany musi odpowiedzieć zgodnie! z prawdą TAK lub NIE. Przesłuchania odbywają się w sztabie. Po przesłuchaniu osoba przesłuchana zostaje odprowadzona do bezpiecznego miejsca i udaje się na swój respawn.

Przeszukania
Dopuszczone są przeszukania.
Podczas przeszukania będzie obowiązywała zasada “białego ręcznika”. Samo przeszukanie będzie zbliżone do rzeczywistego - pełne przeszukanie włącznie z kieszeniami, plecakiem ect. Jeśli zrobi się zbyt intymnie w mniemaniu przeszukiwanego wypowiada on hasło “biały ręcznik”. Na tą komendę przeszukujący zaprzestaje czynności.

Pas Shahida
W trakcie gry dopuszczone są misje samobójcze poprzez detonację ładunków wybuchowych umieszczonych na ciele.

Ładunki IED
Podczas gry dopuszone są "improwizowane ładunki wybuchowe" przy drogach, w wiosce.

Wykrycie, neutralizacja IED.
Warunki dopuszczenia IED do gry i sposoby ich używania.
- w momencie wykrycia IED oddział powinien zabezpieczyć miejsce zdarzenia
- przesłanie informacji o znalezieniu do dowództwa w FOBie
- jeśli w skład oddziału wchodzi osoba pełniąca funkcję sapera może ona przystąpić do "neutralizacji" znaleziska
- do neutralizacji służą chorągiewki - saper może posiadać ich posiadać przy sobie 2 szt.
- saper wbija chorągiewkę obok znalezionego IED - wtedy uznaje się go za zneutralizowany, o czym informują dowództwo.
- saper uzupełnia niedobór chorągiewek w FOBie
- jeśli w oddziale nie ma sapera, po zameldowaniu o znalezisku oddział stosuje się do wytycznych od dowództwa (czekają na przybycie sapera lub zostawiaja aktywny ładunek i kontynuują wykonywane wcześniej zadanie)
- strona ISAF IEDów nie dotyka, nie podnosi, nie przecina kabli, nie niszczy,
- zneutralizowany IED z pola gry może on być jedynie usunięty przez organizatora,
- aktywny IED może być usunięty tylko przez osobę która go podłożyła,
- osoba, która podłożyła ładunek nie powinna go detonować widząc podchodzącego sapera
- IED przed dopuszczeniem fo gry powinien zostać okazany organizatorowi,
- IED nie powinien być przykrywany przedmiotami które w razie detonacji mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia innych graczy (szkło, kamienie, elementy metalowe i itp rzeczy)
- moc ładunku nie powinna przekraczać mocy petardy zgodnej z regulaminem PSA czyli K206.
- ładunkiem miotanym przez IED powinny być powszechnie używane kulki ASG, groch itp

Pole rażenia. O ile dany punkt scenariusza nie zaklada inaczej IED i granaty mają maksymalnny 10m promień rażenia. Wszystkie osoby znajdujące sie w odległości do 5m od miesiąca wybuchu uznaje sie za martwe i schodzą na resp. Osoby znajdujace sie pomiedzy 5 a 10 metrem uznaje się za ranne.

Strzelanie w wiosce
Dopuszczone jest użycie broni w wiosce prócz strefy zdemilitaryzowanej jaką będzie targowisko wraz z bufetem. Wioska jest nieodłocznym terenem gry i panują w niej zasady bezpieczeństwa tak jak na pozostałej części. Każdy przebywający na jej terenie ma obowiązek noszenia zabezpieczenia oczu (okulary, gogle). W strefie zdemilitaryzowanej również nosimy ochornę oczu ponieważ będą one narażone na postrzał, rykoszet.
Na miejscu jeden z prowizorycznych budynków będzie służył za magazyn techniczny do trzymania replik i oporządzniea osób odgrywających w danym momencie rolę cywila. Będzie on wyłączony z gry. Nie będzie można w nim się chować, z niego prowadzić ognia oraz go przeszukiwać. Będzie można jedynie zdeponować bądź zabrać swoją broń i oporządzenie.
Magazyn zostanie odpowiednio oznaczony.

Rules of Engagment (Zasady Użyci Siły)
Reguła raczej tyczy się sił sprzymierzonych ISAF chyba, że Al-Ka'ida również ją zastosuje :)
Zasady te będą opisane w niajbliższych dniach.

Werbunek
Podczas rozgrywki obie strony będą mogły werbować ludność afgańską.
W przypadku NATO będzie to jednostka ANA, czyli afgańskiej armii.
W przypadku bojówki będzie to nabór do własnych szeregów.
Osoba, która została zwerbowana do jednej lub drugiej strony i zginie, zaczyna jako nowy cywil w grze.

Uprawy
Cywile i Bojówka mogą prowadzić uprawy na wyznaczonych przez organizatora polach. Zbiór upraw można prowadzić co godzinę od rozpoczęcia uprawy. Uprawy mogą być legalne lub nielegalne. Nielegalne uprawy mogą zostać zlikwidowane przez siły ISAF a osoby, które są za nie odpowiedzialne muszą liczyć się z konsekwencjami takimi jak areszt.

Handel
W grze będzie waluta zlotowa.
Za walutę zlotową będzie można kupować przedmioty i jedzenie na bazarze. Będzie także można wykupić za odpowiednią cenę broń. Dozwolona jest też wymiana barterowa, jeśli będzie ona zaakceptowana przez obie strony.
Walutę pozyskać będzie można przez handel, sprzedaż upraw, bądź zarobić pracując dla jednej lub drugiej strony konfliktu.

Broń
O ile w przypadku sił ISAF jest oczywistym, że każdy żołnierz jest wyposażony w broń (co za tym idzie - w kartę broni), tak strona bojówki ma utrudnione zadanie. Zdobycie broni odbywa się poprzez jej wykup za walutę zlotową, lub zabranie rannemu przeciwnikowi karty broni, jako zamiennik fizycznego odebrania repliki. Po zdobyciu karty broni można ją przekazać członkowi bojówki do odebrania swojej repliki od organizatora, lub zostawić ją w sztabie w celu wyposażenia w broń przyszłych bojowników.
Ilość przenoszonych replik na jedną kartę broni przez jednego gracza jest nieograniczona. Gracz bez karty broni nie ma prawa posiadać żadnej sztuki przy sobie.
Repliki broni białej nie są traktowane jako broń w znaczeniu potrzeby posiadania karty broni.

 

Agenda zlotu


 

Piątek, 07 września 2018
17:00 - 00:00 Rejestracja uczestników, chronowanie
A kto się zarejestruje to do spania jak najwcześniej. Następnego dnia osoby nietrzeźwe nie zostaną wpuszczone na teren gry!

Sobota, 08 września 2018
00:00 - 04:00 Rejestracja uczestników, chronowanie
03:00 - 04:00 Czas na przygotowanie do gry
04:00 - 05:00 Przemarsz uczestników na miejsca startowe i odprawy dla stron konfliktu
05:00 - Rozpoczęcie gry
05:00 - 20:00 Czas gry
20:30 - 21:00 Zakończenie gry, wstępne podsumowanie
21:00 - Integracja

Niedziela, 09 września 2018
do 18:00 - Czas na opuszczenie terenu gry

Teraz garść informacji od strony technicznej imprezy.

Na zlot powinieneś zabrać

- dokument potwierdzający tożsamość
- namiot - śpiwór
- wyżywienie na trzy dni
- odzież termoaktywną
- odzież na mokrą pogodę oraz coś na zmianę
- replikę i szpej
- ochrona oczu (gogle, okulary przeznaczone do rozgrywek airsoft)
- naładowaną latarkę i ew. zapasowe baterie do niej (gra rozpoczyna się w nocy)
- kamizelkę odblaskową w kolorze pomarańczowym/żółtym
- światło w kolorze czerwonym do oznaczenia trupa w nocy (idealne są do tego lampki rowerowe, kosztują kilka złotych)
- drobniaki (być może dostępny będzie catering)

Organizator zapewnia
- Ubezpieczenie
- Wynajęcie toi toi
- Elementy baz, FOBów
- Elementy wioski i bazaru
- Paliwo dla pojazdów
- Przedmioty do scenariusza
- Zabezpieczenie terenu
- mapy
- drewno na ognisko

Close Menu