Operacja CIOS W PLECY 2

4 listopada 2018

09:00

Fort I Piątnica

Serdecznie zapraszamy wszystkich zapalonych zajadaczy airsoftu do wzięcia udziału w kolejnej części Operacji CIOS W PLECY która odbędzie na niesamowitym terenie fortu z czasów II wojny światowej. Zarejestruj się już teraz. Ilość miejsc ograniczona!

 • Pirotechnika
 • Ogień własny
 • Atakowanie respów
 • Rykoszety
 • Śmiecenie
 • Respawn: 5 osób
 • Medyk: 1 na 5 osób
 • Eliminacja po strzale w głowę
 • Kamizelka odblaskowa
 • Bandaż
 • SEMI, 350fps
 • 16+
 • Free

Opis rozgrywki i cele

Trzy lata po ataku separatystów na tajne laboratorium i wykradzeniu prototypu nowej broni, prowadzone są prace badawcze. Laboratorium prowadzi badania nad nowymi rodzajami uzbrojenia, tworząc ich plany. Na terenie okolicznym zamontowano systemy obrony przeciwlotniczej które skutecznie eliminują ponowne ryzyko desantu powietrznego. Siły rządowe utworzyły na terenie mały i stały posterunek liczący maksymalnie 10 osób mający za zadanie wsparcie ochrony. W wyniku zniszczeń i niedokończonych prac zalany zostaje tunel łącznikowy dla obu części kompleksu. Obecnie na terenie laboratorium prowadzone są prace projektowe nad systemem ulepszającym zasięg i celność systemów artylerii.

Celem separatystów jest uzyskanie jak największej liczby schematów mających na celu wzmocnienie obecnych systemów artylerii. Z danych wywiadu wynika, iż ich największa ilość znajduje się w centrum testowym oraz w dziale projektowym. Nie należy jednak skupiać się jedynie na tych lokalizacjach, ponieważ schematy i plansze ukryte są na całym terenie rozgrywki. Przybliżone pozycje budynków są zaznaczone na mapie. Należy spodziewać się silnego oporu sił rządowych sprowadzonych z pobliskiego garnizonu wojskowego, które będą dążyć do wyeliminowania naszego zespołu. Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco przez dowodzącego operacją.

Celem sił rządowych jest obrona kompleksu i ewakuacja tajnych danych i schematów za wszelką cenę. Należy spodziewać się silnego oporu sił separatystów, a także tego że jest to długo zaplanowana akcja, celem czego siły separatystów mogą być odpowiednio przygotowane. Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco przez dowodzącego operacją.

Na terenie rozgrywki ukrytych jest kilka-kilkadziesiąt planów ze schematami. Maja one format plansz i kart A3/A4 i są ukryte na całym terenie rozgrywki. Rozgrywkę wygrywa drużyna mająca większą ilość planów schematycznych na zakończeniu.

Drużyna Vesper jest posterunkiem sił rządowych na terenie obiektu, który oficjalnie wchodzi w ich skład i ma tego samego respa aczkolwiek nie udziela informacji na temat lokacji schematów i działa samodzielnie. Członkowie Vesper nie zbierają i nie dostarczają planów schematycznych. Ich zadaniem jest wyłącznie walka z siłami separatystów.

Frakcje

 • Siły rządowe (limit 40 graczy)
 • Separatyści (limit 40 graczy)
* limit frakcji może ulec zmianie w zależności od popularności imprezy

Mapy terenu i współrzędne geograficzne

 • Oficjalna mapa terenu do wydrukowania lub zapoznania się

Współrzędne geograficzne: 53.1881928, 22.1089269

Plan gry

08:00-08:50 – rejestracja graczy i chronowanie replik
08:50-09:00 – odprawa przed scenariuszem #1 (głębsze wprowadzenie dowódców do scenariusza)
09:30 – rozgrywka scenariusza #1
13:00 – koniec scenariusza #1, przerwa 30-40 minut dla graczy
13:30 – odprawa przed scenariuszem #2 (głębsze wprowadzenie dowódców do scenariusza)
13:40 – rozgrywka scenariusza #2 – CTF (dla chętnych)
15:30 – koniec scenariusza #2, podsumowanie
16:00 – koniec Operacji CIOS W PLECY 2

Kontakt

ORGANIZATOR: VESPER
Łukasz - 796-103-956 (sprawy organizacyjne, rejestracji, wydarzenia internetowego, informacja)
Damian - 782-289-704 (sprawy organizacyjne, medialne, informacja)
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU ASG: SPEED ASG
Adrian - 515-341-658

Regulamin i mechanika gry

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem rozgrywki jest drużyna Vesper.
2. Udział w grze jest DARMOWY i nikt z organizatorów nie wymaga od uczestników żadnej opłaty za udział w rozgrywce.
3. Do gry przystąpić mogą osoby:
a) w wieku powyżej 16 roku życia, za pisemną zgodą rodziców;
b) w wieku powyżej 18 roku życia, bez zgody rodzica;
c) niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spełniające poprzednie podpunkty;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian powyższego regulaminu w przyszłości. Drobne zmiany nie będą publicznie zapowiadane, duże – owszem.
5. Podczas rozgrywki dopuszczone będzie użycie PIROTECHNIKI z wyłączeniem pomieszczeń oraz bunkrów.
6. Całkowity ZAKAZ ŚMIECENIA na całym terenie! W specyficznych punktach zostaną rozstawione kosze na śmieci.
7. Wśród uczestników ukryci będą sędziowie terenowi. Ich zadaniem jest pilnowanie aby żadnej uczestnik nie złamał regulaminu oraz rozwiązywanie spraw spornych.
8. Mapy terenu muszą zostać wydrukowane indywidualnie przez uczestników rozgrywki.
9. Atakowanie respawnów przeciwnych frakcji jest całkowicie zabronione.

§ II. ZASADY GRY
1. Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał organizatora.
2. Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.
3. Wyeliminowany gracz krzyczy “DOSTAŁEM”, a następnie opuszcza pole najkrótszą możliwą drogą z założoną kamizelką odblaskową oraz opuszczoną repliką ASG.
4. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione.
5. Drużyny dostaną do dyspozycji po jednym bunkrze startowym gdzie będzie także RESPAWN.
6. Uczestnicy zostaną oznaczeni kolorowymi taśmami zgodnie z oznaczeniami frakcji.

§ III. ZASADY ZACHOWANIA NA POLU BITWY
1. Każde trafienie się liczy.
2. Pod żadnym pozorem nie należy ściągać OKULARÓW OCHRONNYCH z oczu. Osoba która zostanie na tym przyłapana natychmiastowo zostanie usunięta z gry.
3. Zalecane jest posiadanie ochrony twarzy ze względu na bliski kontakt w pomieszczeniach.
4. Trafiony uczestnik oznacza się kamizelką odblaskową i pozostanie w miejscu trafienia aż do momentu uleczenia go (obandażowania) przez wyznaczonego medyka.
5. Medyk może przenieść lub przeciągnąć rannego gracza w bezpieczne miejsce, po czym dokładnie opatruje go bandażem w zranionym miejscu.
6. Jeżeli medyk nie przybędzie do rannego gracza, wykrwawia się on a następnie zmierza do respa. Tam czeka na zebranie się 5 trafionych graczy, po czym wszyscy gracze wracają do gry.
7. Na 5 graczy przypada 1 medyk.
8. Gracz trafiony po raz drugi oznacza się kamizelką odblaskową i udaje się do respa. Tam czeka na zebranie się 5 trafionych, po czym wszyscy wracają do gry i znów posiadają 2 życia.
9. Trafienie w replikę eliminuje ją, ale nie eliminuje gracza. W takiej sytuacji gracz może korzystać z repliki bocznej.
10. Strzał w głowę eliminuje gracza z gry. Musi on udać się do respa.
11. Na krótkim dystansie trafienie oznaczamy słowem „dostałeś” oraz kciukiem skierowanym w dół. Szczególnie w pomieszczeniach.
12. Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.
13. Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o powrót.
14. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast poinformować organizatora o zaistniałym fakcie.
15. Tryby ognia dozwolone podczas rozgrywki:
a) repliki powyżej 400fps (z wyłączeniem karabinu wsparcia) – tylko SEMI.
b) pozostałe repliki – AUTO, lecz najlepiej seria, tak aby nie wystrzelać całego magazynka na auto.
16. Górny limit FPS:
a) w pomieszczeniach: 350fps (tylko SEMI)
b) dla karabinów wsparcia: 500fps
c) dla replik snajperskich i pozostałych (ogólny górny limit): 600fps

§ IV. PIROTECHNIKA
1. Zabrania się korzystania z petard hukowych w pomieszczeniach a w szczególności tunelach i bunkrach.
2. Zabrania się korzystania z zapałek podczas zapalania środków pozoracji pola bitwy – wyłącznie zapalniczki ze względów bezpieczeństwa ppoż.
3. Każdorazowe zauważenie ognia na polu bitwy skutkuje przerwaniem przebiegu gry oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej za pomocą środków ppoż.
4. Zwracamy szczególną uwagę na stosowanie zasad bezpieczeństwa ppoż. ze względu na suchy teren i niski stopień wilgotności powietrza.
5. Osoby niestosujące się do zasad ppoż. przy używaniu środków a także stosujące petardy hukowe w pomieszczeniach zostaną usunięte z kolejnych imprez organizowanych przez Vesper!

§ V. UCZESTNICY ROZGRYWKI
1. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości powrotu do gry.
2. Uczestnik rozgrywek oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie rozgrywki ze swoim wizerunkiem w internecie.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie gry KAMIZELKI ODBLASKOWEJ oraz bandaża.

§ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
2. Do gry oraz rejestracji może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM oraz akceptuje go. 

§ VII. ZGODA RODZICA
1. Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia musi posiadać ze sobą poniższą zgodę na udział w grze:
Pobierz zgodę rodzica

Rejestracja

Close Menu