Operacja CIOS W PLECY 3

2 czerwca 2019

09:00

Fort I Piątnica

Serdecznie zapraszamy wszystkich zapalonych zajadaczy airsoftu do wzięcia udziału w kolejnej części Operacji CIOS W PLECY która odbędzie na niesamowitym terenie fortu z czasów II wojny światowej. Zarejestruj się już teraz. Ilość miejsc ograniczona!

 • Pirotechnika
 • Ogień własny
 • Atakowanie respów
 • Rykoszety
 • Śmiecenie
 • Respawn: 3 osób
 • Medyk: 1 na 10 osób
 • Eliminacja po strzale w głowę
 • Kamizelka odblaskowa
 • Bandaż
 • SEMI, 350fps
 • 16+
 • 10 zł

Opis rozgrywki i cele

Głównym zadaniem obu drużyn będzie wysadzenie kompleksu za pomocą bomb. Bomby będą rozmieszczone w stałych miejscach na terenie rozgrywki. Odpalenie ładunku nastąpić będzie mogło tylko po dopasowaniu odpowiedniego zapalnika do bomby. Do jednej bomby będzie tylko jeden zapalnik który może być przenoszony i uzbrojony tylko przez Saperów. Drużyna która w wyznaczonym czasie wysadzi więcej bomb wygrywa.

Frakcje

 • Siły rządowe (limit 40 graczy + 10 graczy drużyny Vesper)
 • Separatyści (limit 50 graczy)

Mapy terenu i współrzędne geograficzne

 • Oficjalna mapa terenu do wydrukowania lub zapoznania się

Współrzędne geograficzne: 53.1881928, 22.1089269

Plan gry

08:00 – 09:30 – rejestracja graczy i chronowanie replik
09:30 – odprawa przed scenariuszem (głębsze wprowadzenie dowódców do scenariusza)
10:00 – rozgrywka scenariusza 
11:50 – przerwa na posiłek
12:20 – zakończenie przerwy, rozpoczęcie dalszego ciągu rozgrywki z pkt. startowych
14:00 – koniec rozgrywki, podsumowanie
14:20 – koniec Operacji CIOS W PLECY 3

Kontakt

ORGANIZATOR: VESPER
Łukasz - 796-103-956 (sprawy rejestracji, wydarzenia internetowego, informacja)
Damian - 782-289-704 (sprawy organizacyjne, medialne, informacja)
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU ASG: SPEED ASG
Adrian - 515-341-658

Regulamin i mechanika gry

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem rozgrywki jest drużyna Vesper.
2. Udział w grze jest PŁATNY najpóźniej do 28 maja 2019. Osoba która nie opłaci składki zostaje uznana za niezarejestrowaną oraz usunięta z listy uczestników.
3. Do gry przystąpić mogą osoby:
a) w wieku powyżej 16 roku życia, za pisemną zgodą rodziców;
b) w wieku powyżej 18 roku życia, bez zgody rodzica;
c) niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spełniające poprzednie podpunkty;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian powyższego regulaminu w przyszłości. Drobne zmiany nie będą publicznie zapowiadane, duże – owszem.
5. Podczas rozgrywki dopuszczone będzie użycie PIROTECHNIKI z wyłączeniem pomieszczeń oraz bunkrów.
6. Całkowity ZAKAZ ŚMIECENIA na całym terenie! W specyficznych punktach zostaną rozstawione kosze na śmieci.
7. Wśród uczestników ukryci będą sędziowie terenowi. Ich zadaniem jest pilnowanie aby żadnej uczestnik nie złamał regulaminu oraz rozwiązywanie spraw spornych.
8. Mapy terenu muszą zostać wydrukowane indywidualnie przez uczestników rozgrywki.
9. Atakowanie respawnów przeciwnych frakcji jest całkowicie zabronione.
10. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

§ II. ZASADY GRY
1. Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał organizatora.
2. Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.
3. Wyeliminowany gracz krzyczy “DOSTAŁEM”, a następnie opuszcza pole najkrótszą możliwą drogą z założoną kamizelką odblaskową oraz opuszczoną repliką ASG.
4. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione.
5. Drużyny dostaną do dyspozycji po jednym bunkrze startowym gdzie będzie także RESPAWN.
6. Uczestnicy zostaną oznaczeni kolorowymi taśmami zgodnie z oznaczeniami frakcji.
7. Saperzy i medycy zostaną oznakowani w charakterystyczny sposób. Przekazywanie oznakowania innej osobie jest zabronione.

§ III. ZASADY ZACHOWANIA NA POLU BITWY
1. Każde trafienie (oprócz rykoszetów) się liczy.
2. Pod żadnym pozorem nie należy ściągać OKULARÓW OCHRONNYCH z oczu. Osoba która zostanie na tym przyłapana natychmiastowo zostanie usunięta z gry.
3. Zalecane jest posiadanie ochrony twarzy ze względu na bliski kontakt w pomieszczeniach.
4. Trafiony uczestnik oznacza się kamizelką odblaskową i pozostanie w miejscu trafienia aż do momentu uleczenia go (obandażowania) przez wyznaczonego medyka.
5. Medyk może przenieść lub przeciągnąć rannego gracza w bezpieczne miejsce, po czym dokładnie opatruje go bandażem w zranionym miejscu.
a) Tylko saper może przenosić zapalniki i uzbrajać bomby.
6. Jeżeli medyk nie przybędzie do rannego gracza, wykrwawia się on a następnie zmierza do respa. Tam czeka na zebranie się 3 trafionych graczy, po czym wszyscy gracze wracają do gry.
7. Na 10 graczy przypada 1 medyk i 1 saper.
a) Saper ma tylko jedno życie. Medyk nie może go uleczyć.
b) W przypadku przenoszenia zapalnika przez sapera i jego śmierci zapalnik pozostaje w miejscu śmierci sapera.

8. Gracz trafiony po raz drugi oznacza się kamizelką odblaskową i udaje się do respa. Tam czeka na zebranie się 3 trafionych, po czym wszyscy wracają do gry i znów posiadają 2 życia.
9. Trafienie w replikę eliminuje ją, ale nie eliminuje gracza. W takiej sytuacji gracz może korzystać z repliki bocznej.
10. Strzał w głowę eliminuje gracza z gry. Musi on udać się do respa.
11. Na krótkim dystansie trafienie oznaczamy słowem „dostałeś” oraz kciukiem skierowanym w dół. Szczególnie w pomieszczeniach.
12. Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.
13. Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o powrót.
14. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast poinformować organizatora o zaistniałym fakcie.
15. Tryby ognia dozwolone podczas rozgrywki:
a) repliki powyżej 400fps (z wyłączeniem karabinu wsparcia) – tylko SEMI.
b) pozostałe repliki – AUTO, lecz najlepiej seria, tak aby nie wystrzelać całego magazynka na auto.
16. Górny limit FPS:
a) w pomieszczeniach: 350fps (tylko SEMI)
b) dla karabinów wsparcia: 500fps
c) dla replik snajperskich i pozostałych (ogólny górny limit): 600fps

§ IV. PIROTECHNIKA
1. Zabrania się korzystania z petard hukowych w pomieszczeniach a w szczególności tunelach i bunkrach.
2. Zabrania się korzystania z zapałek podczas zapalania środków pozoracji pola bitwy – wyłącznie zapalniczki ze względów bezpieczeństwa ppoż.
3. Każdorazowe zauważenie ognia na polu bitwy skutkuje przerwaniem przebiegu gry oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej za pomocą środków ppoż.
4. Zwracamy szczególną uwagę na stosowanie zasad bezpieczeństwa ppoż. ze względu na suchy teren i niski stopień wilgotności powietrza.
5. Osoby niestosujące się do zasad ppoż. przy używaniu środków a także stosujące petardy hukowe w pomieszczeniach zostaną usunięte z kolejnych imprez organizowanych przez Vesper!

§ V. UCZESTNICY ROZGRYWKI
1. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości powrotu do gry.
2. Uczestnik rozgrywek oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie rozgrywki ze swoim wizerunkiem w internecie.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie gry KAMIZELKI ODBLASKOWEJ oraz bandaża.

§ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
2. Do gry oraz rejestracji może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM oraz akceptuje go. 

§ VII. ZGODA RODZICA
1. Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia musi posiadać ze sobą poniższą zgodę na udział w grze:
Pobierz zgodę rodzica

Rejestracja

Close Menu