Operacja Granica

12 sierpnia 2018

09:00

Głębocz Wielka koło Szumowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich zapalonych zajadaczy airsoftu do wzięcia udziału w operacji która odbędzie na niesamowitym terenie leśnym z 6 bunkrami z Linii Mołotowa. Zarejestruj się już teraz. Ilość miejsc ograniczona!

 • Kulki biodegradowalne
 • Atakowanie respów
 • Pirotechnika
 • Śmiecenie
 • Respawn: 5 osób
 • Medyk: 1 na 5 osób
 • Tylko SEMI
 • Eliminacja po strzale w głowę
 • Kamizelka odblaskowa
 • Bandaż
 • 16+
 • Free

Opis rozgrywki

Głównym zadaniem obu drużyn będzie zdobycie i przeszukanie 4 bunkrów. W każdym z nich będzie ukryta jedna cześć do zagadki, osobna dla każdej z grup. Zdobycie wszystkich części i rozkodowanie wiadomości pokaże lokalizacje ukrytego skarbu który należy przenieść do bunkra grupy (respa).

Frakcje

Grupy przemytnicze:

 • Ryś (maksymalnie 30 graczy)
 • Żubr (maksymalnie 30 graczy)
  * limit frakcji może ulec zmianie w zależności od popularności imprezy

Grupa patrolowa:

 • Wataha (maksymalnie 10 graczy)

Kontakt

ORGANIZATOR: VESPER

Damian - 782-289-704 (sprawy organizacyjne, medialne, informacja)
Łukasz - 796-103-956 (sprawy rejestracji, wydarzenia internetowego, informacja) niedostępny w czasie rozgrywki

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU ASG: SPEED ASG

Adrian - 515-341-658

Regulamin i mechanika gry

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem rozgrywki jest drużyna Vesper.
2. Udział w grze jest DARMOWY i nikt z organizatorów nie wymaga od uczestników żadnej opłaty za udział w rozgrywce.
3. Do gry przystąpić mogą osoby:
a) w wieku powyżej 16 roku życia, za pisemną zgodą rodziców;
b) w wieku powyżej 18 roku życia, bez zgody rodzica;
c) niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spełniające poprzednie podpunkty;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian powyższego regulaminu w przyszłości. Drobne zmiany nie będą publicznie zapowiadane, duże – owszem.
5. Podczas rozgrywki ZAKAZANE jest użycie PIROTECHNIKI.
6. Całkowity ZAKAZ ŚMIECENIA na całym terenie! W specyficznych punktach zostaną rozstawione kosze na śmieci.
7. Podczas rozgrywki używamy tylko i wyłącznie KULEK BIODEGRADOWALNYCH.
8. Wśród uczestników ukryci będą sędziowie terenowi. Ich zadaniem jest pilnowanie aby żadnej uczestnik nie złamał regulaminu oraz rozwiązywanie spraw spornych.
9. Mapy terenu zostaną rozdane dowódców frakcji i drużyn przed rozpoczęciem rozgrywki.
10. Atakowanie respawnów przeciwnych frakcji jest całkowicie zabronione.

§ II. ZASADY GRY
1. Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał organizatora.
2. Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.
3. Wyeliminowany gracz krzyczy “DOSTAŁEM”, a następnie opuszcza pole najkrótszą możliwą drogą z założoną kamizelką odblaskową oraz opuszczoną repliką ASG.
4. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione.
5. Drużyny dostaną do dyspozycji po jednym bunkrze startowym gdzie będzie także RESPAWN.
6. Uczestnicy zostaną oznaczeni kolorowymi taśmami zgodnie z oznaczeniami frakcji.

§ III. ZASADY ZACHOWANIA NA POLU BITWY
1. Każde trafienie się liczy.
2. Pod żadnym pozorem nie należy ściągać OKULARÓW OCHRONNYCH z oczu. Osoba która zostanie na tym przyłapana natychmiastowo zostanie usunięta z gry.
3. Zalecane jest posiadanie ochrony twarzy ze względu na bliski kontakt w pomieszczeniach.
4. Trafiony uczestnik oznacza się kamizelką odblaskową i pozostanie w miejscu trafienia aż do momentu uleczenia go (obandażowania) przez wyznaczonego medyka.
5. Medyk może przenieść lub przeciągnąć rannego gracza w bezpieczne miejsce, po czym dokładnie opatruje go bandażem w zranionym miejscu.
6. Jeżeli medyk nie przybędzie do rannego gracza, wykrwawia się on a następnie zmierza do respa. Tam czeka na zebranie się 5 trafionych graczy, po czym wszyscy gracze wracają do gry.
7. Na 5 graczy przypada 1 medyk.
8. Gracz trafiony po raz drugi oznacza się kamizelką odblaskową i udaje się do respa. Tam czeka na zebranie się 10 trafionych, po czym wszyscy wracają do gry i znów posiadają 2 życia.
9. Trafienie w replikę eliminuje ją, ale nie eliminuje gracza. W takiej sytuacji gracz może korzystać z repliki bocznej.
10. Strzał w głowę eliminuje gracza z gry. Musi on udać się do respa.
11. Na krótkim dystansie trafienie oznaczamy słowem „dostałeś” oraz kciukiem skierowanym w dół. Szczególnie w pomieszczeniach.
12. Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.
13. Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o powrót.
14. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast poinformować organizatora o zaistniałym fakcie.
15. W pomieszczeniu (bunkry) nie mogą strzelać repliki powyżej 450fps. Wszystkie repliki (z wyjątkiem replik krótkich) w pomieszczeniu TYLKO SEMI!
16. Tryby ognia dozwolone podczas rozgrywki:
a) repliki powyżej 450fps (z wyłączeniem karabinu wsparcia) – tylko SEMI.
b) pozostałe repliki – AUTO, lecz najlepiej seria, tak aby nie wystrzelać całego magazynka na auto.

§ IV. UCZESTNICY ROZGRYWKI
1. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości powrotu do gry.
2. Uczestnik rozgrywek oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie rozgrywki ze swoim wizerunkiem w internecie.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie gry KAMIZELKI ODBLASKOWEJ oraz bandaża.

§ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
2. Do gry oraz rejestracji może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM oraz akceptuje go.

§ VI. ZGODA RODZICA
1. Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia musi posiadać ze sobą poniższą zgodę na udział w grze:
Pobierz zgodę opiekuna

Rejestracja

Close Menu